Tuesday, December 17, 2013

Konkursi, Kriminal i Korupcija: Rad Kancelarije za Dijasporu pod lupom

Organizacija 28. Jun je veoma zabrinuta usled ozbiljnih neregularnosti koje su pratile konkurs za organizacije iz dijaspore od strane Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.

- Konkurs je bio objavljen samo 4 dana pre isteka roka za podnošenje predloga.

- Krajnji rok za podnošenje predloga bio je u nedelju 26. oktobra, koji pada na vikend, kada je Kancelarija zatvorena. To znači da ako je neko želeo poslednji dan konkursa da dostavi predlog, to nije bilo moguće.Kada smo pitali Kancelariju u vezi sa našim nedoumicama oko datum predaje, oni su odgovorili da je poslednji dan za predaju zapravo ponedeljak 28. oktobar, što je po njihovom mišljenju potpuno "logično" ukoliko rok za predaju pada na neradan dan.

- Prema propisanim pravilima za kvalifikaciju za konkurs (koja su bila obrisana sa sajta Kancelarije, ali mi smo ih sačuvali i biće prikazana u nastavku) organizacija je morala da poseduje registraciju koja je morala biti prevedena na srpski jezik,napisana ćiriličnim pismom i sertifikovana od strane državne vlasti zemlje u kojoj je organizacija registrovana.

- Predviđeni projekat mora biti završen do 27.4.2014. i trajati najviše 6 meseci, ali projekti kojima je dodelje novac nisu bili poznati do polovine decembra, a osvojeni novac neće biti poslat do kraja decembra. Ovo smanjuje dužinu projekta za 2 meseca, odnosno 1/3 projekta od dozvoljene dužine. Ovo remeti sve predloge projekta s obzirom da je, prema pravilima konkursa, projekat sastavljen od nedeljnih planova, koji zbog zakašnjenja od strane Kancelarije ne mogu biti realizovani.

- Kada su nasi članovi zvali Kancelariju, kako bi se informisali o položaju i kotiranju projekta kao i o tome da li su druge organizacije predale potrebnu dokumentaciju, rekli su nam da smo "dosadni" i da "Srbija nije Afrika" i da će se pravila poštovati.U jednom trenutku jednom od naših članova je rečeno da će završiti u zatvoru ukoliko zloupotrebimo virtuelna novčana sredstva koja nikada nismo ni primili.

- Posle objavljivanja koji su projekti dobili novac, Kancelarija za dijasporu je odbila da javno prikaže navodno regularno dokumentaciju organizacija kojima je novac dodeljen. Projekat 28.Juna nije dobio novac, a jedini odgovor Kancelarije bio je da je naš projekat "prezahtevan".

Vodeći se ovim činjenicama, verujemo da je konkurs bio namešten od samog početka. Kratkoročna obaveštenja u kombinaciji sa netačnim kranjim rokom, su precizno osmišljena kako bi zavarala ljude i više su nego očigledni pokazatelji neregularnosti konkursa kao i diskutabilnog rada Kancelarije i njenih vodećih ljudi.Potrebnu dokumentaciju je skoro nemoguće pribaviti za tako kratak period, a organizacija 28.jun je izvela niz "čuda" kako bi priložila sve što je potrebno na vreme. Drugi aspekti konkursa, vremenske nedoslednosti koju smo već pominjali,kao i ratoborno ponašanje članova Kancelarije, ukazuju na to da je konkurs samo paravan su za zloupotrebu državnih sredstava. Organizacije koje su dobile novac su pretežno iz Srbije ( iako je ovaj konkurs za organizacije iz dijaspore) a drugi učesnici iz dijaspore su bile sumnjive organizacije. Projekat kome je odobreno najviše sredstava je Udruženje"Moraca Rozafa" Skadar, koje je srpska organizacija zasnovana u Albaniji. Smatramo da je krajnje nemoguće da je albanska vlada sertifikovala ćirilični prevod njihove registracije u roku od 4dana.

Zašto Srbe treba da zabrinjava poslovanje ove Kancelarije?

Srpska dijaspora šalje 5 milijardi dolara u Srbiju godišnje, sto je 15% od bruto domaćeg proizvoda.Imati korumpiranu Kancelariju odredjenu za saradnju sa 5 miliona Srba koji žive van Srbije je krajnje opasno i ne samo sto unistava veze izmedju njih već dovodi do odustajanja i nepoverenja kod Srba iz dijaspore koji su spremni da pomognu i investiraju u rodnu zemlju.Ako jedna organizacija prođe kroz sve neophodne korake kako bi dobila potrebnu dokumentaciju za učešće, onda ista pravila treba da važe za sve učesnike konkursa. Nekorumpirani državni organ koji saradjuje sa dijasporom je prvi i osnovni zahtev za izgradnju poverenja kako bi doveo do ekonomske pomoći i investicija neophodnih Srbiji.

Sledeći korak:

Zahtevamo zamrzavanje sredstava namenjenih za konkurs, dok se ne ispita regularnost konkursa i takođe da dokumentacija organizacija kojima je dodeljen nobac bude dostupna javnosti, kako bi se utvrdila validnost. Ukoliko Kancelarija za dijasporu i saradnju sa Srbima ne pristane na ovo i nastavi sa svojom korupcijom, 28.Jun će preduzeti sve potrebne korake kako bi osigurali smenu ovog kancerogenog rukovodstva.28. Jun is concerned over the severe irregularities which arose from the biannual Office of the Diaspora's contest for Diaspora organizations.

- The competition was announced only 4 days before the deadline to submit the proposal.

- The final date to submit the proposals was Saturday Oct 26, which is a weekend and the office is closed. So if someone went to submit the project on the final day it would be impossible. When we asked the office about this they said the last day was in fact Monday Oct 28 because this is "logical" if the due date is on a weekend.

- According to the rules of eligibility for the competition (which have since been deleted from the Office's website - but we saved them and show below) the organization had to have their registration translated into Cyrillic and then certified by the federal government of the country the organization is registered in.

- The proposed project was to be completed by 27.4.2014 and be a maximum of 6 months in length but the winners weren't announced until mid December and the money won't be distributed until the end of December. This cuts off 2 months or a 1/3 of the allowed project length. This disrupts all the proposals since the the rules stated weekly plans for the entirety of the project were to be included.

- When our members called to check on how the grading of the project was going and if other organizations had submitted the nearly impossible documentation needed to be eligible, we were told we were being "annoying" and that Serbia "isn't Africa" and rules will be respected. At one point one of our members was threatened with jail time if we should misuse the hypothetical funds which we never ended up receiving.

- After announcing the winners, the Office refused to show that the winning bids had all the documentation needed to be eligible. 28. Jun's bid did not win and the only explanation we got was that the project was "too big".

Due to these facts we believe the competition was clearly fixed from the beginning. Such ridiculously short notice, combined with a deadline date designed to trick people by it being on a day the office is not open are definite hallmarks of foul play. The documentation needed is nearly impossible to acquire in this time period and 28. Jun performed numerous miracles to submit an eligible application on time. Other aspects of the project, such as the inconsistent duration period which we noted above and the belligerent behavior of members of the Office indicate a charade designed to disguise the misuse of state funds. The winners once announced, were mostly from Serbia (despite this being a competition for diaspora organizations) and the others were mostly obscure organizations from the Diaspora. The highest winning bid went to Udruzenje "Moraca Rozafa" Skadar which is a Serbian organization based in Albania. We find it extremely unlikely the Albanian government certified the Cyrillic translation of their registration in 4 days.

Why should Serbs care about the actions of this Office?

The Serbian Diaspora sends $5 billion back to Serbia annually, which is nearly 15% of the country's GDP. Having a corrupt office in charge of dealing with the 5 million Serbs who live outside Serbia not only strains relations but builds distrust in Diaspora Serbs looking  to help and invest into their motherland. If one organization goes through the difficultly of completing all necessary steps to submit an eligible proposal the same rule should apply to all other entrees. A corruption-free organ of the government which deals with the Diaspora is paramount in building trust which would bring economic investment into Serbia.

Next step:

We are asking for a freeze on the distribution of funds until the competition is investigated and we are asking that all winning applications be made public along with the documentation required which would make their proposals eligible. Should the Office of the Diaspora not comply and continue with their corrupt practices 28. Jun will take all necessary measures to see the cancerous leadership is removed.

Friday, December 13, 2013

Isporukom pomoći u vrednosti od pola miliona dolara 28. Jun uspešno završio istorijski projekat


Toronto, ON - decembar 13. 2013. 28.Jun, najveća srpska organizacija iz dijaspore, danas je objavila uspešan završetak istorijskog humanitarnog projekta “Srpske zemlje, srpski rod”. Poslednja isporuka zvanično je primljena juče u Nišu na konferenciji za novinare pod pokroviteljstvom vlade. Klinički centar Niš primio je medicinku pomoć u vrednosti od oko pola miliona dolara i ovom donacijom je završen dvogodišnji projekat u okviru koga je humanitarna pomoć poslala Srbima na Kosovu i Metohiji, u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i u Hrvatskoj. Ova organizacija koju vode pretežno studenti, održala je humanitarne i događaje u vezi sa osvešćivanjem ljudi o istini o Srbiji u preko 120 gradova širom sveta.
Direktor Kliničkog centra Zoran Radovanović kaže da je u dogovoru sa tom organizacijom dostavio spisak šta bi im od materijala bilo od koristi.
- Ovo je završetak akcije na kojoj smo radili više od godinu i po dana, a vrednost materijala i opreme, iako po zvaničnoj deklaraciji iznosi 400.000 dolara, na domaćem tržištu bila bi više od 500.000 evra. Dobili smo igle, makaze gaze, mantile, katetere, šetalice za bolesnike i slično, u količini koja će podmiriti naše potebe za nekoliko meseci. Ovo je jedna od najvećih dopremljenih donacija u Srbiji - rekao je Radovanović.
Nakon uspešnog organizovanja najveće isporuke pomoći Srbiji ikad, 28.Jun teži da se usredsredi na aktivnosti u vezi sa kulturološkom, ekonomskom, regionalnom i organizacionom sferom kako bi ostvarili interese Srbije u budućnosti.
- Veoma smo srećni što se sve uspešno završilo posle dve pune godine. Sada imamo znanje i logističku infrastrukturu da pomognemo Srbiji i na drugom polju, pored humanitarnog. Smatramo da bi bliže i mnogo bolje organizovane veze sa dijasporom neizmerno pomogle Srbiji i zbog toga ćemo pokrenuti kampanju da preuzmemo kontrolu nad Kancelarijom za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu - rekao je Filip Filipi, predsednik i osnivač organizacije „28. jun“.

Wednesday, December 11, 2013

28. Jun dostavio humanitarnu pomoć u KninSrpska organizacija iz dijaspore 28.Jun danas je objavila da je uspešno izvršena poslednja pošilja humanitarne pomoći u Knin u okviru njihovog istorijskog projekta “Srpske zemlje, Srpski rod”. Ovo je poslednja dostava pomoći u okviru dvogodišnjeg projekta koji je obuhvatio slanje humanitarne pomoći u vrednosti od nekoliko miliona dolara Srbima u Kninu, na Kosovu i Metohiji, u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i južnoj Srbiji. Najveća pošiljka, teška 11 tona, stigla je u Niš pre 2 meseca i konačno će zvanično biti donirana kliničkom centru u Nišu nakon što 28.Jun održi konferenciju za novinare pod pokroviteljstvom vlade u cilju objavljivanja uspešnog završetka projekta.

Jovana Zelenbaba, koordinator 28.Juna u Australiji rodom iz Knina, posetila je Hrvatsku ranije ove godine i sastala se sa vođama srpske zajednice i crkvom ne bi li saznala šta je najpotrebnije toj oblasti. Zatim je 28.Jun prikupio sredstva i materijalnu pomoć koja su konačno stigla do svog odredišta. Dijana Lončar, koja je organizovala transport pošiljke rekla je: „Veliko mi je zadovoljstvo što sam imala priliku da budem deo humanitarne akcije koju sprovodi organizacija 28. jun, koja već godinama nesebično pruža pomoć onima kojima je najpotrebnija, računajući na solidarnost i posvećenos naših ljudi u dijaspori. Svojim malim doprinosom želela sam da usrećim one koji, da nema ovako divnih akcija i humanih ljudi, bi bili zaboravljeni. Javno istupam, želeći da podstaknem mnoge i da ih pozovem da nam se pridruže i podrže sve naredne akcije humanitarne organizacije 28. jun."

Više o organizaciji 28. Jun

28. Jun je srpska orgnazacija vođena od strane mladih ljudi koji se bave političkim, društvenim i filantropskim pitanjima i akcijama koje su od pomoći Srbiji i srpskom narodu. Iako je osnovana 2011.godine, organizacija se pokazala kao najdominantnija srpska organizacija u dijaspori, čiji su članovi raznovrsni ljudi iz preko 100 gradova širom sveta. Pored toga što je organizacija relativno nedavno osnovana, medijska i društvena pažnja joj ne manjka, što dokazuje više od 130 000 pristalica na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i Youtube. Sa prosečnom starošću članova od 24 godine, ova mlada organizacija stremi da ujedini srpsku dijasporu pod jednim krovom i služi kao njen kolektivni glas. 28. Jun već ima podršku Srpske Pravoslavne crkve kao i mnogobrojnih srpskih pevača, sportista, političara, umetnika i poslovnih preduzeća.

Friday, November 29, 2013

"Zabraniti fašisti Josipu Šimuniću da učestvuje na svetskom prvenstvu" Facebook grupa je prešla 8 000 lajkova za 3 dana!


Grupa “FIFA:Ban Fascist Josip Simunic From World Cup” napravljena od strane srpske organizacije 28.Jun prešla je 8 000 lajkova za samo 3 dana. Grupa je napravljena s namerom da se pritisne FIFA da zabrani Josipu Šimuniću, hrvatskom reprezentativcu, da učestvuje na predstojećem svetskom prvenstvu zbog predvođenja pro-nacističkih pesama nakon,nedavno odigranog meča između Hrvatske i Islanda. 28.Jun je putem peticije izdejstvovao da sponzori napuste Čelzi Hendler nakon što je dotična uputila rasističke opaske protiv Srba 2011.godine, organizacije je takođe 2012.godine imala ulogu u uklanjanju propagandnog filma Anđeline Džoli (“In the Land of Blood and Honey”) iz srpskih bioskopa.

Molim vas, lajkujte i sherujte grupu: https://www.facebook.com/pages/FIFA-Ban-Fascist-Josip-Simunic-From-World-Cup/586940031355190

'Ban Fascist Josip Simunic From World Cup' Facebook Group Passes 8,000 in 3 Days!

The 'FIFA: Ban Fascist Josip Simunic From World Cup' Facebook Group organized by the Serbian Diaspora organization 28. Jun has surpassed 8,000 likes in just 3 days. The group was formed to push FIFA to ban Croatian National Team player Josip Simunic from the upcoming World Cup for leading pro-Nazi chants after Croatia's recent match against Iceland. 28. Jun successfully petitioned sponsors to drop Chelsea Handler after she made xenophobic remarks against Serbs in 2011 and played a part in removing Angelina Jolie's propaganda piece 'In the Land of Blood and Honey' from theaters in Serbia in 2012.

Please like and share the group: https://www.facebook.com/pages/FIFA-Ban-Fascist-Josip-Simunic-From-World-Cup/586940031355190

Tuesday, November 12, 2013

28. Jun partners with The Tesla Science Foundation

https://www.facebook.com/teslasciencefoundation


28. Jun is honored to announce our partnership with The Tesla Science Foundation, the world's foremost organization dedicated to preserving Tesla's legacy. 28. Jun president Filip Filipi will assume the role of director of the Vancouver branch and work with the Serbian and Canadian governments to organize events commemorating Tesla's genius. This is an important step for 28. Jun as it moves away from humanitarian work and into the sphere of promoting Serbian cultural treasures. To find out more 'Like' the 'Tesla Science Foundation - Vancouver' page or contact filipfilipi@teslasciencefoundation.org

28.Jun ponosno objavljuje svoje partnerstvo sa “The Tesla Science Foundation”, organizacijom koja je bez premca najposvećenija očuvanju Teslinog nasleđa. Predsednik 28.Juna, Filip Filipi, će preuzeti na sebe ulogu direktora ogranka u Vankuveru i sarađivaće sa srpskom i kanadskom vladom kako bi organizovali komemorativne događaje u čast Teslinog genija. Ovo je važan korak za 28.Jun jer proširuje svoju oblast delovanja sa filantropije na sferu promovisanja srpske kulture i nacionalnih blaga. Kako bi saznali više lajkujte stranicu “The Tesla Science Foundation – Vancouver” ili nas kontaktirajte putem e-maila: filipfilipi@teslasciencefoundation.org

http://28jun.org/?lang=sr


Sunday, October 27, 2013

28. Jun Celebrates 2nd Anniversary since 'Boj za Kosovo'28. Jun celebrated the second anniversary since it kicked off its humanitarian work with the historic 'Boj za Kosovo' project to send $1.5 mil in medical and humanitarian aid to the Serbian community in Gracanica, Kosovo i Metohija. Since the massive initiative launched in October 2011, the young organization has gone on to send an additional 4 containers to Serbs in Republika Srpska, Southern Serbia, Montenegro and Krajina. Kitchener, ON was the final of 126 cities across the world to hold a 28. Jun event, as it played host to the 2nd anniversary celebrations.


The rapid ascent of the youth-based movement has seen it emerge as the predominant Serbian diaspora organization boasting members in over 100 cities all over the globe and a social media following of over 130,000 supporters across Facebook, Twitter, Instagram and Youtube. With an average member age of 24 years old, the young organization aims to unite the Serbian diaspora under one umbrella and serve as its collective voice. 28. Jun has received the support of the Serbian Orthodox Church as well as numerous Serbian athletes, singers, politicians, artists and businesses.


Tuesday, October 15, 2013

28. Jun poslao vrednu humanitarnu pomoć u Crnu Goru


Srpska organizacija iz dijaspore 28.Jun danas je objavila da je uspešno dostavila 170 paketa odeće teških 1370kg u Podgoricu (Narodna Kuhinja Sabornog Hrama Hristovog Vaskrsenja), Berane (manastir Đurđevi stupovi) i u Cetinje ( Narodna kuhinja mati Jelisavete). 28.Jun se u ovom poduhvati udružio sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori i sa crkvom Svetog vaznesenja iz Rokforda.

Koordinator 28.Juna Milo Dubak, koji je poreklom iz Berana, je rekao: "Projekat 'Srpske Zemlje, Srpski Rod' je pokazao da kad se složimo možemo pomoći ne samo našem narodu širom bivše Jugoslavije nego gde god treba pomoć Srpskom narodu. Taj osjećaj i uspjeh se nikad ne može zaboraviti." Koordniatorka 28.juna u srednje-zapadnoj oblasti, Kosovka Sprečo je dodala: "Meni je bila velika čast i zadovoljstvo što sam imala Božiji blagoslov i da sam bila u mogućnosti da dam svoj doprinos u radu koliko sam ja mogla. U naš rad je bio uključen veći broj mladih ljudi i to mi je izuzetno drago, ali bih željela da se uključi još veći broj u budućnosti." Pomoć je distribuirao đakon Momir Vulević upravnik Narodne kuhinje koji je rekao: „Donaciju smo podijelili najpotrebitijim ljudima, prvenstveno samohranim majkama, starim ljudima koji sami žive, ljudima izgjeglim sa Kosova i Metohije, Bosne i Hrvatske koji su prognani izgubili na spisku korisnika Narodne Kuhinje i svakoga dana dobijaju ručak i pola hleba po osobi, koji im dostavljaju na kućnu adresu. Koristim priliku da vam u njihovo i svoje ime zahvalim na bratskoj ljubavi i brizi koju ste pokazali prema svom narodu ne zaboravljajući uslove u kojima žive."

Ovaj projekat koji će pomoći Srbima u Crnoj Gori su blagoslovili prosvećeni mitropolit Amfilohije i protođakon Igor Balaban. Organizacija 28. Jun je uspešno dostavila dva slična kontejnera, Srbima u Gračanici juna 2012. godine, ali i Srbima u Višegradu februara 2013. godine. Jedan kontejner je stigao u Niš i čeka da zvanično bude ocarinjen, dok će kontejener sa gardeorobom biti poslat Srbima u Hrvatskoj. Time će biti završen istorijski humanitarni poduhvat “Srpske zemlje, Srpski rod” – projekat putem kojeg je Srbima širom Balkana dostavljeno 55 tona humanitarne pomoći. Ovaj dvogodišnji poduhvat je ujedno i najveći, ali i najsveobuhvatniji projekat koji je napravila srpska dijaspora i u kojem je učestovavalo preko 100 srpskih zajednica širom sveta.

Više o organizaciji 28.

Jun 28. Jun je srpska orgnazacija vođena od strane mladih ljudi koji se bave političkim, društvenim i filantropskim pitanjima i akcijama koje su od pomoći Srbiji i srpskom narodu. Iako je osnovana 2011.godine, organizacija se pokazala kao najdominantnija srpska organizacija u dijaspori, čiji su članovi raznovrsni ljudi iz preko 100 gradova širom sveta. Pored toga što je organizacija relativno nedavno osnovana, medijska i društvena pažnja joj ne manjka, što dokazuje više od 130 000 pristalica na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i Youtube. Sa prosečnom starošću članova od 24 godine, ova mlada organizacija stremi da ujedini srpsku dijasporu pod jednim krovom i služi kao njen kolektivni glas. 28. Jun već ima podršku Srpske Pravoslavne crkve kao i mnogobrojnih srpskih pevača, sportista, političara, umetnika i poslovnih preduzeća.


Saturday, October 5, 2013

ONE DOLLAR. ONE HOPE. JEDNA DONACIJA. JEDNA NADA.


28. Jun has recently announced the arrival of donations to the Medical Centre in Nis in the form of medical supplies as well as a donation to the Serbian Orthodox Church in Montenegro. Our last humanitarian shipment of the 'Srpske Zemlje, Srpski Rod' project is intended for Serbs in Krajina BUT we need your help. Over the forthcoming weeks we are inviting you to donate just one dollar or pound or euro through the 28.Jun website (www.28jun.org) to help us make the final stage of our already successful 'Srpske Zemlje, Srpski Rod' campaign a reality. This event will commence on Saturday the 5th of October at 21:00 (Time differences will be posted below) and last for three weeks until Saturday the 26th of October. Please share this event and any donation you make on social media so we can reach as many people as possible. If you interested in donating and have any questions please feel free to post them on the wall or email us at 28jun.org@gmail.com. Finally from everyone at 28.Jun we would like to thank you for your continued support throughout all our events, and we hope you can give us one more push to complete this historical project.


28.Јун је недавно објавио доставу донација медицинске помоћи Клиничком медицинском центру у Нишу, као и донацију Српској православној црвки у Црној Гори. Наша последња пошиљка помоћи, у оквиру пројекта „Српске земље, Српски род“ , је намењена Србима у Крајини, АЛИ, потребна нам је ваша помоћ. У наредних неколико недеља позивамо вас да донирате само 1 долар, евро или фунту путем сајта организације 28.Јун (www.28jun.org) и тиме нам помогнете да завршимо нашу већ успешну кампању „Српске земље, Срски род“. Овај догађај ће почети у суботу 5.октобра у 21:00 (временске разлике ће бити истакнуте испод) и трајаће три недеље до суботе 26.октобра. Молим вас да поделите овај догађај, као и било коју донацију коју направите, путем друштвених мрежа како би могли да досегнемо до што већег броја људи. Ако сте заинтересовани да донирате и имате било каквих питања, слободно их поставите на нашу страницу, пишите нам у порукама или нас контактирајте путем е-мејла 28jun.org@gmail.com. На крају у име свих чланова организације 28.Јун желимо да вам се захвалимо на континуираној досадашњој подршци и на свим нашим заједничким хуманитарним догађајима. Надамо се да ћете моћи да нам помогнете и овај пут и да тако заједно завршимо овај велики пројекат.


Die Humanitäre Organisation 28. Jun hat vor kurzem die Ankunft der Spenden an das Ärtztezentrum in Niš(Serbien) mit medizinischer Versorgung sowie eine Spende an die serbisch-orthodoxe Kirche in Montenegro angekündigt. Unsere letzte Lieferung des humanitären Projektes "Srpske Zemlje, Srpski Rod" für Serben in der Krajina steht vor, jedoch brauchen wir eure Hilfe. In den kommenden Wochen laden wir Sie ein, nur einen Dollar oder Pfund oder Euro, die über die Website 28.Jun (www.28jun.org) spenden, um die letzte Stufe unseres bereits erfolgreichen "Srpske Zemlje, Srpski Rod"-Kampagne zu erreichen. Diese Veranstaltung wird am Samstag, den 5. Oktober um 21:00 Uhr (Die Zeitunterschiede werden nachstehend veröffentlicht werden) beginnen und für drei Wochen bis Samstag den 26. Oktober andauern. Bitte teilen Sie diese Veranstaltung mit Ihren Freunden und Bekannten und jede Spende auf den Sozialen Medien, so dass wir so viele Menschen wie möglich erreichen können. Wenn Sie interesse haben eine Spende zu geben oder falls Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie einen Post auf unsere Wand oder wenden Sie sich an uns per Mail an 28jun.org@gmail.com. Zum Schluss möchten wir uns bei allen unseren Mitgliedern auf der ganzen Welt und unseren Ünterstützern von 28. Jun ganz herzlich bedanken für die Hilfe und Untersützung. Wir hoffen Sie können uns einen weiteren Schub geben, um dieses historisches Projekt zu vervollständigen. NUR GEMEINSAM SCHAFFEN WIR ES! -28.JUN

Facebook Event  Page

Saturday, September 28, 2013

28. Jun members attend Tesla statue unveiling, meet with President Nikolic


28. Jun was invited to a special event honoring the unveiling of a statue of Nikola Tesla at the Wardenclyffe Science Center in Long Island, New York. Serbian President Tomislav Nikolic spoke at the event and emphasized how Tesla's scientific genius exemplified the bonds between Serbia and the United States. After the speech 28. Jun President Filip Filipi and East Coast coordinator Janja Milutinovic spoke with President Nikolic and other high level Serbian diplomats about increased cooperation with the Serbian diaspora and about 28. Jun's historic 'Srpske zemlje, Srpski rod' project. 28. Jun also spoke in length with President and Founder of the Tesla Science Foundation - Nikola Lonchar about increased cooperation on future projects to promote Nikola Tesla's work.

Članovi 28.Juna prisustvovali otkrivanju spomenika Nikole Tesle i sastali se sa predsednikom Nikolićem

28.Jun je bio pozvan na specijalan događaj u čast Nikole Tesle na kojem je otkriven njegov spomenik ispred Wardenclyffe naučnog centra na Long Ajlendu u Njujorku. Predsednik Nikolić je držao govor u kojem je naglasio značaj Tesline genijalnosti i naveo ga kao primer veze među Srbijom i Amerikom. Nakon govora Filip Filipi, predsednik 28.Juna, i Janja Milutinović, koordinator 28.Juna za istočnu obalu Amerike, razgovarali su sa predsednikom Nikolićem i drugim visokim srpskim zvaničnicima i diplomatama o bližoj saradnji sa srpskom dijasporom i mogućem učešću u projektu 28.Juna “Srpske zemlje, Srpski rod”. 28.Jun je takođe razgovarao sa Nikolom Lončarom, predsednikom i osnivačem Tesline naučne fondacije o povećanju saradanje na budućim projektima kojima bi zajedno promovisali rad Nikole Tesle.


Thursday, September 26, 2013

Pomoć dijaspore od pola miliona dolara stigla u Niš


Beograd, 23. septembar 2013. – Organizacija Srpske dijaspore “28.Jun” danas je objavila da je kontejner sa humanitarnom i medicinskom pomoći, dugačak 12 metara i težak 5 tona, uspešno dostavljen Kliničkom centru u Nišu. Kontejner je pun medicinskih dobara u vrednosti od $450 000. Neka od te medicinske pomoći uključuje i EKG mašine, lekarske stolove za pregled, merače pulsa automatske merače krvnog pritiska kao i inhalatore. Organizacija 28. Jun je uspešno dostavila dva slična kontejnera, Srbima u Gračanici juna 2012. godine, ali i Srbima u Višegradu februara 2013. godine. U naredne dve nedelje 2 dodatna kontejnera će stići u Crnu Goru i Srbima u Hrvatskoj. Time će biti završen istorijski humanitarni poduhvat “Srpske zemlje, Srpski rod” – projekat putem kojeg je Srbima širom Balkana dostavljeno 55 tona humanitarne pomoći. Ovaj dvogodišnji poduhvat je ujedno i najveći, ali i najsveobuhvatniji projekat koji je napravila srpska dijaspora i u kojem je učestovavalo preko 100 srpskih zajednica širom sveta.

Generalni direktor Kliničkog centra u Nišu (KC), dr. Zoran Radovanović je izjavio: „Organizacija 28. Jun je uspela da ostvari nešto što do sad nije urađeno godinama. Ovim putem želim da im se zahvalim u ime svih ljudi iz Niša i Srbije na njihovoj pomoći i da istaknem da se radujem našoj budućoj saradnji.“ Marija Karličić, koordinator organizacije 28. Jun u Nišu je rekla: „Nakon dve godine, došli smo do ostvarenja našeg zajedničkog sna. Sa velikim ushićenjem i punim srcima možemo da saopštimo da je projekat "Srpske zemlje, srpski rod", isporukom humantirne pomoći za KC Niš uspešno okončan.“ Projekat “Srpske zemlje, Srpski rod” osmišljen je sa namerom da ujedini celokupnu srpsku dijasporu, koju sačinjavaju Srbi iz različitih delova Balkana, u zajedničkoj nameri da se dostavi medicinska i humanitarna pomoć svim većim regionima. Predsednik 28.Juna, Filipi Filipi je dodao:“Mnogi od nas iz dijaspore osećamo obavezu da pomognemo našem narodu, a 28.Jun je instrument pomoću kojeg su se srpske zajednice širom sveta ujedinile kako bi na što efikasniji način ispunile naš zajednički cilj. Sagradili smo jake temelje i radujemo se što smo uspeli da pomognemo Nišu. Istovremeno se nadamo da ćemo u budućnosti uspeti da pomognemo i drugim zajednicama. “


Više o organizaciji 28. Jun

28. Jun je srpska orgnazacija vođena od strane mladih ljudi koji se bave političkim, društvenim i filantropskim pitanjima i akcijama koje su od pomoći Srbiji i srpskom narodu. Iako je osnovana 2011.godine, organizacija se pokazala kao najdominantnija srpska organizacija u dijaspori, čiji su članovi raznovrsni ljudi iz preko 100 gradova širom sveta. Pored toga što je organizacija relativno nedavno osnovana, medijska i društvena pažnja joj ne manjka, što dokazuje više od 130 000 pristalica na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i Youtube. Sa prosečnom starošću članova od 24 godine, ova mlada organizacija stremi da ujedini srpsku dijasporu pod jednim krovom i služi kao njen kolektivni glas. 28. Jun već ima podršku Srpske Pravoslavne crkve kao i mnogobrojnih srpskih pevača, sportista, političara, umetnika i poslovnih preduzeća.

Saturday, August 10, 2013

Upcoming 28. Jun events in August


 

In addition to the events in Hamilton and Ottawa, 28. Jun will have booths at Folklorama in Winnipeg, the Serbian Folkloric Festival in Sydney and Redwood Church in Chicago this weekend. Events in Akron, Cleveland, Calgary, Regina, Melbourne, Brisbane, Perth, Johannesburg, Stockholm, Vancouver, Detroit, Kitchener and New York will be announced soon. Check below (and here) for some of the recent fundraisers we held around the world for the 'Srpske zemlje, Srpski rod' project' 

 Binbrook

 Brisbane

 Chicago

 Chicago

 Detroit

Detroit

 Hamilton

 Hamilton

 Indiana

 Kitchener
 
 London

 Milwaukee

 Milwaukee

 Mississuaga

 Mississuaga


 Munich

 Niagara

 Niagara

 Niagara

 Oakville

 Pittsburgh

 Regina

 Seattle

 Stockholm

 Vienna

 Leeds

 Toronto

 Toronto

 Vancouver

Sydney

 Washington

 Windsor

 Winnipeg

Winona