Friday, June 28, 2013

Isporukom u Niš, organizacija 28.jun završila humanitarni projekat vredan 5 miliona dolara


Toronto, 28. jun 2013. – Srpska ogranizacija iz dijaspore 28.jun danas je objavila da je kontejner sa humanitarnom i medicinskom pomoći, dugačak 12 metara i težak 5 tona, uspešno poslat Kliničkom centru u Nišu. Sličan kontejner je takođe poslat u Berane i time je završen istorijski humanitarni poduhvat “Srpske zemlje, Srpski rod” – projekat putem kojeg je Srbima širom Balkana dostavljeno 55 tona humanitarne pomoći. Ovaj dvadesetomesečni poduhvat je ujedno i najveći, ali i najsveobuhvatniji projekat koji je napravila srpska dijaspora i u kojem je učestovavalo preko 30 zemalja širom sveta.

Organizacija 28.jun je uspešno dostavila dva slična kontejnera ( u pojedinačnoj vrednosti od oko 1,5 miliona dolara), Srbima u Gračanici juna 2012. godine, ali i Srbima u Višegradu februara 2013. godine. Pre dve nedelje treći kontejner je poslat u Beograd i biće isporučen Komesarijatu za izbegla i raseljena lica Republike Srbije, koji će potom distribuirati pomoć  zdravstvenim institucijama na severu Kosovu i izbegličkim kampovima u kojima se nalaze žrtve rata u Krajini. Slanjem pomoći u Niš i Berane, dolazi se do konačnog broja od  5 poslatih kontejnera na teritoriji širom bivše Jugoslavije, od strane organizacije 28.jun.

Projekat “Srpske zemlje, Srpski rod” osmišljen je sa namerom da ujedini celokupnu srpsku dijasporu, koju sačinjavaju Srbi iz različitih delova Balkana, u zajedničkoj nameri da se dostavi medicinska i humanitarna pomoć svim većim regionima. Organizacija 28.jun uspešno je završila ovaj ambiciozni projekat, poslavši pomoć u Beograd, južnu Srbiju, Republiku Srpsku, Kosovo i Metohiju, Krajinu i Crnu Goru. Prema slobodnoj proceni 28.juna, preko 1 200 000 Srba su direktno potmognuti poslatom pomoći. Vrednost pomoći premašuje cifru od 5 miliona dolara i težinu od 50 tona. Događaji o podizanju svesti naroda u vezi sa Srbima i situacijom u Srbiji, kao i akcije prikupljanja novčane pomoći, održani su u preko 126 gradova širom sveta.


Više o organizaciji 28.Jun

28.jun je srpska orgnazacija vođena od strane mladih ljudi koji se bave političkim, društvenim i filantropskim pitanjima i akcijama koje su od pomoći Srbiji i srpskom narodu. Iako je osnovana 2011.godine, organizacija se pokazala kao najdominantnija srpska organizacija u dijaspori, čiji su članovi raznovrsni ljudi iz preko 100 gradova širom sveta. Pored toga što je organizacija relativno nedavno osnovana, medijska i društvena pažnja joj ne manjka, što dokazuje više od 100 000 pristalica na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i Youtube. Sa prosečnom starošću članova od 24 godine, ova mlada organizacija stremi da ujedini srpsku dijasporu pod jednim krovom i služi kao njen kolektivni glas. 28. Jun već ima podršku Srpske Pravoslavne crkve kao i mnogobrojnih srpskih pevača, sportista, političara, umetnika i poslovnih preduzeća.

Wednesday, June 19, 2013

Организација 28.јун се дубоко захваљује Српској православној цркви
28. јун овим путем захваљује Српској православној цркви на свеобухватној подршци коју је пружила пројекту „Српске земље, Српски род“, који завршавамо овог месеца. Већ при самом оснивању,  један од основних стубаца наше организације био је ширење црквеног утицаја међу потоњим генерацијама. Верујемо да смо успели у тој намери. Захваљујемо се сваком владици, свештенику и монаху који нас је подржао и благословио овај пројекат и организацију 28. јун. Надамо се да ће, као и до сад,  црква остати наш близак сарадник и жељно ишчекујемо будуће заједничке пројекте.

Friday, June 14, 2013

Upcoming 28. Jun events in JuneAfter successful events in Sydney, Australia and Cleveland, Ohio (pictured above) 28. Jun is preparing the final push for the 'Srpske zemlje, Srpski rod' project in cities all over the world. Check below for upcoming events!


28. Jun x Zam Humanitarian Fundraiser - TORONTO - June 14

28. Jun Dinner Fundraiser - OPLENAC - MISSISSAUGA - June 15

28. Jun Party // Trocadero - VANCOUVER - June 21

AE & 28. Jun Present: Trilogy at Dixie Igranka - TORONTO - June 22

Večera za život - CHICAGO - June 23


We're also finalizing events in London, Melbourne, Perth, Edmonton, Calgary, Milan, Johannesburg, New York, Stockholm and many more cities around the globe so stay tuned!


Wednesday, June 12, 2013

28. Jun Nears Conclusion of Historic Humanitarian Project


 28. Jun Nears Conclusion of Historic Humanitarian Project


SEATTLE, WA - June, 11, 2013 - Serbian diaspora organization, 28.Jun, today announced the shipment of a 40 ft., 11,000 lbs. container, holding medical and humanitarian supplies intended for Serbs in Northern Kosovo and Refugee camps throughout Serbia. The shipment is expected to arrive in Belgrade in early July where it will be received by the Commission for Refugees and Migration in the Republic of Serbia who will then distribute the goods to Serbian medical institutions in Northern Kosovo and Refugee camps in Serbia which house refugees of the war in Krajina.

28. Jun has successfully delivered two similar containers (with an approx. value of $1.5 mil each) to Serbs in Gracanica in June 2012 and to Serbs in Visegrad in February 2013. To conclude the historic 'Srpske zemlje, Srspki rod' humanitarian project, two additional shipments intended for Nis and Berane are scheduled to depart at the end of the month. That will bring the total number of containers shipped by 28. Jun to Serbian medical institutions throughout the territories of former Yugoslavia to 5 in just one calendar year.

The 'Srpske zemlje, Srspki rod' campaign was designed to engage the entire Serbian diaspora which is made up of Serbs from various regions of the Balkans by pledging to deliver medical and humanitarian aid to every major region. 28. Jun has sent or is in the process of sending aid to health institutions in Belgrade, Southern Serbia, Republika Srpska, Kosovo i Metohija, Krajina and Montenegro. 28. Jun estimates at the conclusion of the 'Srpske zemlje, Srspki rod' project over 1.2 million Serbs will have directly benefited from the aid sent, the value of the aid will have surpassed $5 mil USD with a weight over 50 tons and fundraising and awareness events will have been held in 126 cities across the world.


About 28.Jun

Founded in 2011, 28.Jun has emerged as the predominant Serbian diaspora organization boasting members in over 100 cities across the world and a social media following of over 100,000 supporters across Facebook, Twitter, Instagram and Youtube. With an average member age of 24 years old, the young organization aims to unite the Serbian diaspora under one umbrella and serve as its collective voice. 28. Jun has already received the support of the Serbian Orthodox Church as well as numerous Serbian athletes, singers, politicians, artists and businesses.

28.Jun is a youth-driven Serbian organization engaged in political, social and philanthropic functions pertaining to Serbian interests. Previous campaigns have included the boycott of the Chelsea Handler program as part of an anti-defamation initiative following her xenophobic comments about Serbia. Similarly, 28.Jun objected to the demonetization of Serbs propagated by Angelina Jolie's film 'In the Land of Blood and Honey' and played a significant role in the cancellation of her film release in Serbia. More recently 28.Jun has focused on humanitarian work through its historic 'Boj za Kosovo' and 'Srpske zemlje, Srspki rod' projects.


28. Jun približava kraju Istorijskom Humanitarnom projektu


Sijetl, Vašington - 11.6.2013. Organizacija srpske dijaspore, “28. Jun” je danas najavila isporuku kontejnera, dugog 12 metara i teškog 5,5 tona, koji sadrži medicinske i humanitarne zalihe, namenjene Srbima na severu Kosova i izbegličkim kampovima širom Srbije. Očekuje se da će pošiljka stići u Beograd početkom Jula, gdje će je zaprimiti Komisija za izbeglice i migracije Republike Srbije, koja će onda deliti zalihe srpskim medicinskim ustanovama na severu Kosova i izbegličkim kampovima u Srbiji, koji udomljavaju izbeglice iz rata u Krajini.

“28. Jun” je uspešno dostavio 2 slična kontejnera (sa približnom vrednošću od $1,5 mil svaki) Srbima u Gračanici, u junu 2012.i Srbima u Višegradu u februaru 2013. Da zaključimo istorijski “Srpske zemlje, srpski rod” humanitarni projekt, dva dodatna kontejnera, namenjena za Niš i Berane, su planirana da se pošalju krajem ovog meseca. Time će ukupan broj kontejnera iznositi pet, isporučenih od strane “28. Juna” srpskim medicinskim institucijama, širom teritorija bivše Jugoslavije, u samo jednoj kalendarskoj godini.

Kampanja “Srpske zemlje, srpski rod” je osmišljena, tako da angažuje kompletnu srpsku dijasporu, koja je sastavljena od Srba, iz raznih delova Balkana, zalaganjem da dostavi medicinsku i humanitarnu pomoć svakom većem regionu. “28. Jun” je poslao ili je u procesu slanja pomoći zdravstvenim ustanovama u Beogradu, Južnoj Srbiji, Republici Srpskoj, KiM, Krajini i Crnoj Gori. Organizacija procenjuje da će završetkom projekta “Srpske zemlje, srpski rod” preko 1,2 mil Srba imati direktnu korist od poslane pomoći. Vrednost pomoći će prvazići $5 miliona USD uz težinu svih kontejnera od preko 50 tona, prikupljanje sredstava i podizanje svesti manifestacijama održanim u 126 gradova širom sveta.O kampanji 28. Jun

Osnovana 2011. godine, kampanja 28. Jun je iznikla kao najdominantnija srpska organizacija iz dijaspore, sa članovima u preko 100 gradova širom sveta i socijalnih medija, propraćeno sa preko 100,000 pristalica širom Fejsbuka, Tvitera, Instagrama i Jutjuba. Sa članovima starosti u proseku 24 godine, mlada organizacija cilja da ujedini srpske dijaspore pod jedan isti krov i da služi kao jedan, kolektivni glas. 28. Jun je već primio podršku Srpske pravoslavne crkve, kao i brojnih srpskih sportista, pevača, političara, umetnika i preduzeća.

28. Jun je srpska organizacija, koju je pokrenula omladina, povezana političkim, društvenim i filantropskim funkcijama koji se odnose na Srpske interese. Prethodne kampanje su sadržavale bojkotovanje Čelsi Hendlerovog programa, kao deo inicijative za borbu protiv klevete nakon njenih ksenofobičnih komentara o Srbiji. Slično tome, 28. Jun se usprotivio lošem predstavljanju Srba, propagiranim u filmu Anđeline Žoli ”U zemlji krvi i meda” i imao je značajnu ulogu u otkazivanju prikazivanja njenog filma u Srbiji. U skorije vreme, 28. Jun se usredsredio na humanitarni rad kroz istorijski ”Boj za Kosovo”  i ”Srpske zemlje,  Srpski rod” projekte.