Friday, June 28, 2013

Isporukom u Niš, organizacija 28.jun završila humanitarni projekat vredan 5 miliona dolara


Toronto, 28. jun 2013. – Srpska ogranizacija iz dijaspore 28.jun danas je objavila da je kontejner sa humanitarnom i medicinskom pomoći, dugačak 12 metara i težak 5 tona, uspešno poslat Kliničkom centru u Nišu. Sličan kontejner je takođe poslat u Berane i time je završen istorijski humanitarni poduhvat “Srpske zemlje, Srpski rod” – projekat putem kojeg je Srbima širom Balkana dostavljeno 55 tona humanitarne pomoći. Ovaj dvadesetomesečni poduhvat je ujedno i najveći, ali i najsveobuhvatniji projekat koji je napravila srpska dijaspora i u kojem je učestovavalo preko 30 zemalja širom sveta.

Organizacija 28.jun je uspešno dostavila dva slična kontejnera ( u pojedinačnoj vrednosti od oko 1,5 miliona dolara), Srbima u Gračanici juna 2012. godine, ali i Srbima u Višegradu februara 2013. godine. Pre dve nedelje treći kontejner je poslat u Beograd i biće isporučen Komesarijatu za izbegla i raseljena lica Republike Srbije, koji će potom distribuirati pomoć  zdravstvenim institucijama na severu Kosovu i izbegličkim kampovima u kojima se nalaze žrtve rata u Krajini. Slanjem pomoći u Niš i Berane, dolazi se do konačnog broja od  5 poslatih kontejnera na teritoriji širom bivše Jugoslavije, od strane organizacije 28.jun.

Projekat “Srpske zemlje, Srpski rod” osmišljen je sa namerom da ujedini celokupnu srpsku dijasporu, koju sačinjavaju Srbi iz različitih delova Balkana, u zajedničkoj nameri da se dostavi medicinska i humanitarna pomoć svim većim regionima. Organizacija 28.jun uspešno je završila ovaj ambiciozni projekat, poslavši pomoć u Beograd, južnu Srbiju, Republiku Srpsku, Kosovo i Metohiju, Krajinu i Crnu Goru. Prema slobodnoj proceni 28.juna, preko 1 200 000 Srba su direktno potmognuti poslatom pomoći. Vrednost pomoći premašuje cifru od 5 miliona dolara i težinu od 50 tona. Događaji o podizanju svesti naroda u vezi sa Srbima i situacijom u Srbiji, kao i akcije prikupljanja novčane pomoći, održani su u preko 126 gradova širom sveta.


Više o organizaciji 28.Jun

28.jun je srpska orgnazacija vođena od strane mladih ljudi koji se bave političkim, društvenim i filantropskim pitanjima i akcijama koje su od pomoći Srbiji i srpskom narodu. Iako je osnovana 2011.godine, organizacija se pokazala kao najdominantnija srpska organizacija u dijaspori, čiji su članovi raznovrsni ljudi iz preko 100 gradova širom sveta. Pored toga što je organizacija relativno nedavno osnovana, medijska i društvena pažnja joj ne manjka, što dokazuje više od 100 000 pristalica na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i Youtube. Sa prosečnom starošću članova od 24 godine, ova mlada organizacija stremi da ujedini srpsku dijasporu pod jednim krovom i služi kao njen kolektivni glas. 28. Jun već ima podršku Srpske Pravoslavne crkve kao i mnogobrojnih srpskih pevača, sportista, političara, umetnika i poslovnih preduzeća.