Saturday, September 28, 2013

28. Jun members attend Tesla statue unveiling, meet with President Nikolic


28. Jun was invited to a special event honoring the unveiling of a statue of Nikola Tesla at the Wardenclyffe Science Center in Long Island, New York. Serbian President Tomislav Nikolic spoke at the event and emphasized how Tesla's scientific genius exemplified the bonds between Serbia and the United States. After the speech 28. Jun President Filip Filipi and East Coast coordinator Janja Milutinovic spoke with President Nikolic and other high level Serbian diplomats about increased cooperation with the Serbian diaspora and about 28. Jun's historic 'Srpske zemlje, Srpski rod' project. 28. Jun also spoke in length with President and Founder of the Tesla Science Foundation - Nikola Lonchar about increased cooperation on future projects to promote Nikola Tesla's work.

Članovi 28.Juna prisustvovali otkrivanju spomenika Nikole Tesle i sastali se sa predsednikom Nikolićem

28.Jun je bio pozvan na specijalan događaj u čast Nikole Tesle na kojem je otkriven njegov spomenik ispred Wardenclyffe naučnog centra na Long Ajlendu u Njujorku. Predsednik Nikolić je držao govor u kojem je naglasio značaj Tesline genijalnosti i naveo ga kao primer veze među Srbijom i Amerikom. Nakon govora Filip Filipi, predsednik 28.Juna, i Janja Milutinović, koordinator 28.Juna za istočnu obalu Amerike, razgovarali su sa predsednikom Nikolićem i drugim visokim srpskim zvaničnicima i diplomatama o bližoj saradnji sa srpskom dijasporom i mogućem učešću u projektu 28.Juna “Srpske zemlje, Srpski rod”. 28.Jun je takođe razgovarao sa Nikolom Lončarom, predsednikom i osnivačem Tesline naučne fondacije o povećanju saradanje na budućim projektima kojima bi zajedno promovisali rad Nikole Tesle.