Monday, April 28, 2014

28. Jun započeo humanitarni projekat za decuBeograd, Srbija - April 28, 2014 - Humanitarna organizacija 28.Jun objavila je početak njihovog trećeg projekta sa nazivom „Njihova budućnost, naša dužnost“ koji je orijentisan na pružanje pomoći ugroženoj deci u Srbiji.  Inicijativa će se fokusirati na izgradnju i obnovu škola, dostavu odeće i ostalih potrepština sirotištima i centrima za decu sa poteškoćama u razvoju kao i na održavanje sportskih kampova  za omladinu sa posebnim potrebama. Ambiciozni projekat biće sproveden u saradnji sa Crvenim Krstom Srbije, Fondacijom Ana i Vlade Divac i Teniskim savezom Srbije uz podršku ministra za  omladinu i sport Vanje Udovičića i Srpske Pravoslavne Crkve.

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim radom i uspesima organizacije 28.Jun u Srbiji, a i u dijaspori: “Ministarstvo omladine i sporta podržava  projekat “Njihova budućnost, naša dužnost' u realizaciji organizacije 28.Jun. Ministarstvo podržava legitimnu inicijativu i konkretnu akciju organizacije koja može da doprinese da se proces  iseljavanja Srba iz domovine zaustavi, a mladi ljudi osnaže i motivišu da ostanu u našoj zemlji. 28.Jun je izuzetno aktivan u filantropskim sferama s posebnim fokusom na najugroženije  pripadnike populacije dece i mladih. Ministarstvo podržava njihove aktivnosti koje na pozitivan način predstavljaju Srbiju širom sveta i afirmišu je kao zemlju koja ide u korak sa  savremenim tendencijama, istovremeno poštujuci ljudska prava i čvrsto se zalažući za tradicionalne vrednosti.” – rekao je Udovičić

28. Jun je u prošlosti dokazao da je u mogućnosti da uspešno ostvari višestrane inicijative. U svoja dva prethodna projekta „Boj za Kosovo“ i „Srpske zemlje, Srpski rod“ ova organizacija  vođena od strane mladih ljudi uspela je da Srbima širom Balkana dostavi preko 50 tona medicinske i humanitarne pomoći vredne nekoliko miliona dolara  uz održavanje humanitarnih događaja u  126 gradova širom sveta. Što se tiče trenutnog projekta, organizacija ima podršku srpskih sportista, vladinih zvaničnika, poznatih ličnosti i članova crkve.

Predsednik 28.Juna Filip Filipi sa sigurnošću tvrdi da je projekat odlično organizovan i da će imati široku podršku: „Proveli smo nekoliko meseci istražujući koji je najefikasniji način  kojim bismo mogli da pomognemo ugroženoj srpskoj deci. Takođe smo se obratili vodećim organizacijama, u raznim poljima koje će projekat obuhvatiti, kako bi nam pomogli da identifikujemo one  kojima je pomoć najpotrebnija i kako bi postigli maksimalnu efikasnost ove inicijative. Deca kojoj ćemo pomoći suočena su sa srceparajućim životnim uslovima koji variraju od fizičkih  nedostataka do ekstremnog siromaštva i ona zavise od projekata kao što je ovaj, zato molimo javnost da bude velikodušna“ – zaključio je Filip Filipi


# # #


Belgrade, Serbia - April 28, 2014 - The humanitarian organization 28. Jun, announced the start of their third charitable project 'Their Future, Our Responsibility' which will center around helping vulnerable children in Serbia. The initiative will focus on building and renovating schools, delivering clothes and other necessities to orphanages and centers for children with developmental disabilities and holding sport camps for youths with mental impediments. The ambitious project will be accomplished in partnership with the Serbian Red Cross, the Ana & Vlade Divac Foundation and the Serbian Tennis Federation as well as the support of the Serbian Minister of Youth & Sports Vanja Udovicic and the Serbian Orthodox Church.

The Minister of Youth and Sports Vanja Udovicic expressed his satisfaction with the work and successes of 28. Jun, both in Serbia and in the Diaspora. "The Ministry of Youth and Sports is supporting the project 'Their Future, Our Responsibility' as being implementated by 28. Jun. The Ministry supports legitimate initiatives and concrete actions which contribute to ending the emigration of Serbs by empowering and motivating young people to stay in our country. 28. Jun is very active in the philanthropic sphere, with a special focus on the most vulnerable members of the population: children and young people. The Ministry supports their activities which represent Serbia in a positive light worldwide and promote it as a country with modern tendencies which respects human rights while strongly advocating traditional values"- said Udovicic.

28. Jun has demonstrated the ability to successfully complete multifaceted initiatives in the past. In their two previous projects 'Drive For Kosovo' and 'Serbian Nation, Serbian Family' the primarily youth-driven organization managed to deliver over 50 tons of medical and humanitarian aid worth millions of dollars to Serbs throughout the Balkans by holding fundraising and awareness events in 126 cities all across the world. As with the current project, the organization received support from Serbian athletes, government officials, celebrities and members of the Church.

The President of 28. Jun, Filip Filipi, is confident the project is well-constructed and will receive wide support. "We spent months researching the most effective way to help the most vulnerable of Serbia's children. We also reached out to leading organizations in the various fields this project will encompass to assist us in both identifying those most in need and maximizing the efficiency of this initiative. The children we will assist face heartbreaking circumstances which range from physical disability to extreme poverty and they depend on projects such as this one, so we ask the public to please be generous."– Filipi concluded.