Friday, May 16, 2014

How Diaspora can help with Flood Relief in Serbia and Republika Srpska!

DONATE DIRECTLY TO THE GOVERNMENT OF SERBIA AND REPUBLIKA SRPSKA

Serbia Info (USD transactions)

Ministarstvo finansija uprava za trezor Adresa: Pop Lukina 7-9 RS - 11000 Beograd
SWIFT: BKTRUS33
Broj računa: RS35 9085 0461 9019 3230 80
Svrha doznake: Pomoć poplavljenim područjima

Serbia Info (EUR transaction)

Ministarstvo finansija uprava za trezor Adresa: Pop Lukina 7-9 RS - 11000 Beograd
SWIFT: DEUTDEFF
Broj računa: RS35 9085 0461 9019 3230 80
Svrha doznake: Pomoć poplavljenim područjima

Republika Srpska Info

Jedinstveni devizni račun trezora Adresa: Trg Republike Srpske 1 BA-78000 Banja Luka
SWIFT: BLBABA22
Broj računa: BA39 5517 9048 0118 3851
Svrha doznake: Pomoć poplavljenim područjima

DONATE TO 28. JUN VIA PAYPAL OR CREDIT CARD

Donate on www.28jun.org, in the memo write 'Flood'. All donations will go towards transportation of aid.

DONATE RELIEF SUPPLIES (CANNED FOOD, WATER, BLANKETS, CLOTHES) TO DONATION CENTERS IN THE DIASPORA

Contact our members for donation center locations. Food and water donations will be accepted in EUROPEAN LOCATIONS ONLY.

Europe

Linz and Austria: marko.petrovic1@gmx.at
Zurich and Switzerland: danilo_lesnjak@hotmail.com
Frankfurt and Germany: info@oro-frankfurt.de

North America

Chicago and USA: vdjurich@yahoo.com
Toronto and Canada: julianapandurevic@yahoo.ca

Australia

Transportation costs are too high please donate directly.
DONIRAJTE DIREKTNO VLADI REPUBLIKE SRBIJE I VLADI REPUBLIKE SRPSKE 

Informacije za SRBIJU (za transakcije u dolarima) 

Ministarstvo finansija uprava za trezor Adresa: Pop Lukina 7-9 RS - 11000 Beograd 
SWIFT: BKTRUS33 
Broj računa: RS35 9085 0461 9019 3230 80 
Svrha doznake: Pomoć poplavljenim područjima 

Informacije za SRBIJU (za transakcije u evrima)

Ministarstvo finansija uprava za trezor Adresa: Pop Lukina 7-9 RS - 11000 Beograd 
SWIFT: DEUTDEFF 
Broj računa: RS35 9085 0461 9019 3230 80 
Svrha doznake: Pomoć poplavljenim područjima 

Infromacije za REPUBLIKU SRPSKU

Jedinstveni devizni račun trezora Adresa: Trg Republike Srpske 1 BA-78000 Banja Luka 
SWIFT: BLBABA22 
Broj računa: BA39 5517 9048 0118 3851 
Svrha doznake: Pomoć poplavljenim područjima 

DONIRAJTE 28. JUNU PUTEM PAYPAL-a ILI KREDITNOM KARTICOM 

Donirajte na www.28jun.org sa porukom POPLAVA. Sve donacije biće iskorišćene za plaćanja transporta pomoći 

DONIRAJE NEOPHODNA SREDSTVA (KONZERVIRANU HRANU, VODU, ĆEBAD, ODEĆU) CENTRIMA ZA DONACIJE U DIJASPORI 

Kontaktirajte naše članove kako bi saznali lokaciju centara za donacije. Hrana i voda će biti prihvatane samo u EVROPI. 

Evropa 

Linc i Austrija: marko.petrovic1@gmx.at 
Cirih i Švajcarska: danilo_lesnjak@hotmail.com 
Frankfurt i Nemačka: info@oro-frankfurt.de 

Severna Amerika 

Čikago i USA: vdjurich@yahoo.com 
Toronto i Kanada: julianapandurevic@yahoo.ca 

Australija 

Cene transporta su previsoke, molim vas donirajte direktno.