Tuesday, August 19, 2014

28. Jun delivers aid to Sv Petka, anounces new project with Church | 28. Јун испоручио помоћ манастиру Света Петка, и најављује нови пројекат у сарадњи са Црквом
28. Jun made a humanitarian delivery to the Sv. Petka Monastery and orphanage for the mentally disabled in Paracin this week. The facilities are home to 93 women and the staff informed 28. Jun volunteers it was "the biggest donation they ever received." The donation consisted of hygiene supplies and clothes. This is the first delivery under the new 'Heart of Hope' project to send aid to Serbian monasteries in the Balkans and the orphanages, shelters and food kitchens they oversee. 28. Jun has partnered up with the Serbian Orthodox Church to hold fundraisers in the diaspora to send aid to those in need in the home country.

28. Jun president Filip Filipi commented on the new project; "Due to our experience delivering aid both for the floods and before to Serbs all over the Balkans we have found the Church to be the most trustworthy receiver and distributor of our goods once they reach the homeland. The Serbian Church in Montenegro was responsible for distributing our aid during our previous project and they executed their part to perfection. We have also had a close relationship in the past with the Church when they gave us Blagoslovs for our work in North America, Australia and Europe. After meeting Vladika Longin in New Gracanica and attending the Sabor for the Church in North and South America in Los Angeles, we decided this project is a natural next step. 28. Jun in partnership with the Church has the logistical ability, the man power, the experience and the will to make this project happen. We will systematically hold events with all Serbian Churches and Monasteries in the Diaspora who are willing to take part. A portion of the proceeds made from the events would go directly to the local Church and a portion would go towards acquiring and transporting aid for Churches and Church-run orphanages back home. "


Aleksandra Guculj, the 28. Jun coordinator in Serbia took part in the delivery and said; "Monastery Sv Petka was an experience of a life time, it was extremely humbling to be welcomed there by the nuns and the patients. Their are 93 female patients all taken care of by the nuns a few workers from the near by town Izvor. The Monastery is all but forgotten and yet the run off of donations. Mati Gligorija informed me that the donation that 28 Jun sent was the largest donation they have ever received and yet they still need more. They are desperate for detergent and all kinds hygiene, adult diapers for women and most importantly food. The grounds are impeccably clean, everything is taken care of and no one is forgotten on the grounds even if their families have forgotten about them. They need to have regular donations in order to keep up with those standards they have set for themselves. We should all keep working together to keep helping these happy people who are in need."

To learn more or to donate please visit www.28jun.org28.Јун je испоручио помоћ манастиру Света Петка и сиротишту за ометене у развоју у Параћину. Ове установе су дом за 93 жене, и запослени су изјавили да је то "највећа донација коју су икада добили". Пакети су се састојали из средстава за хигијену и одеће. Ово је прва у низу испорука у оквиру нашег новог пројекта "Срце наде", који за циљ има помагањe српских манастира на Балкану, као и сиротишта, народних кухиња, и свратишта која они покривају. 28. Јун се удружио са Српском Православном Црквом како би што лакше скупили средства у дијаспори и проследили их онима којима су она потребна у домовини.

Председник организације 28. Јун, Филип Филипи, прокоментарисао је нови пројекат:
"Током слања помoћи погођенима поплавама Србима широм Балкана, Српска Православна Црква се показала као најпоштенији прималац и дистрибутер помоћи угроженима. Српска Православна Црква у Црној Гори је била задужена за дистрибуцију хуманитарне помоћи током нађих претходних пројеката, и тај посао је перфектно обавила. У прилог нашег доброг односа са Црквом иде и чињеница да смо добили благослов за наша деловања у Северној Америци, Аустралији и Европи. После састанка са Владиком Лонгином у Новој Грачаници, и присуствовања црквеном сабору Северне и Јужне Америке у Лос Анђелесу, схватили смо да је пројекат ''Срце наде'' логичан следећи корак. Заједно са Црквом, 28. Јун има логистичке способности, људство и искуство да успешно спроведе и овај пројекат. Систематично ћемо организовати скупове у црквама и манастирима у дијаспори који су заинтересовани да буду део пројекта. Један проценат средстава ће ићи директно локалној цркви, други ће бити искоришћен за припремање и транспорт помоћи цркви и институцијама под њеним патронатом.''

Александра Гуцуљ, координатор 28. Јуна у Србији, узела је учешће у испоруци помоћи манастиру Света Петка, и тим поводом изјавила:
"Ово је било незаборавно животно искуство, почаствована сам што смо тако дочекани од стране монахиња и штићеница. Тамо су 93 штићенице, о којима брину монахиње и неколико радника из оближњег места Извор. Манастир није заборављен и опстаје уз помоћ донација. Мати Глигорија ми је рекла да је донација коју је 28. Јун посало највећа коју су икада примили, али и даље су им потребна средства, као што су производи за хигијену, пелене за одрасле, и, најбитније, храна. У самом манастиру је све чисто, о свему се води рачуна, и нико није заборављен, иако су породице заборавиле многе штићенице. Манастиру су неопходне редовне донације како би испунили стандарде које су сами себи поставили. Сматрам да сви треба да се удружимо како бисмо усрећили оне којима је помоћ највише потребна.''

Како бисте сазнали више о самој организацији и пројекту, или пружили свој допринос у помоћи, молимо посетите www.28jun.org