Tuesday, October 28, 2014

Republika Srpska Prime Minister Thanks 28. Jun for Aid Delivery


28. Jun is pleased to announce 25 tons of humanitarian aid for post flood relief has been sent to the Red Cross in Republika Srpska. The first shipment, sent via truck from Munich, Germany in partnership with the Serbian Orthodox Church was delivered to the Red Cross in Doboj last week. The second shipment, sent via ship from Vancouver, Canada in partnership with the Israeli organization StandWithUs is expected to reach Gradiska in about a month. Coastal Pacific Xpress Inc. waived the fee for all continental transportation in Western Canada. 28. Jun would like to take this opportunity to thank our members and partners in Canada and Germany who with their work and effort helped complete this noble task. To learn more information about how you can help 28. Jun or to donate to our cause visit: www.28jun.org

Statement from Republika Srpska Prime Minister Zeljka Cvijanovic about 28. Jun

I would first of all like to thank the citizens of Canada, Germany and other countries who helped Republika Srpska in any way, whose ancestry is from this region.

We will never forget their help and support. All donors and volunteers are equally important to us here in Republika Srpska. Not only material assistance but also the moral support was invaluable to us in Republika Srpska as it showed us we are not alone during hard times. This is why I am thankful to everyone, for every Euro, for every humanitarian package and for every gesture and message of support.

All monetary and material donations were transparently processed and information about donors and recipients of the aid is available for everyone on the website of the Republika Srpska government.

Citizens in troubled areas during the floods were in need of every sort of help. During the onslaught it was rescue helicopters and rescue boats to evacuate those whose lives were in danger. Today, that phase is behind us.

It is very important to note that over 70% of Republika Srpska felt the impact of the disaster and that our roads, bridges, hospitals, schools and preschools were damaged and we have now entered the phase of rebuilding Republika Srpska.

Republika Srpska is a country of many heroes to risked their lives to save others from danger.

And today in the rebuilding phase we will be asked to help the people find a new economic beginning because the floods exhausted our annual budget.

I want to thank your organization, 28. Jun, for spearheading the collection and delivery of aid to people effected by the floods in Republika Srpska. Vancouver

Munich 

28. Jun Vas sa velikim zadovoljstvom obaveštava da je 25 tona humanitarne pomoći poslano Crvenom krstu Republike Srpske u dva navrata. Prvi deo sakupljenih donacija poslan kamionom iz Minhena u saradnji sa Srpskom Pravoslavnom Crkvom je isporučen Crvenom krstu u Doboju prošle nedelje. Drugi deo donacija koji je poslan iz Vankuvera u saradnji sa izraelskom organizacijom StandWithUs trebalo bi da stigne u Gradišku za oko mesec dana. Kanadska kompanija koja se bavi dostavom pošiljki, Coastal Pacific Express Inc., učestvovala je u akciji obezbedivši besplatan transport humanitarne pomoći kroz zapadnu Kanadu. Ovom prilikom 28. Jun bi želeo da zahvali svojim članovima i saradnicima iz Kanade i Nemačke koji su svojim radom i zalaganjem doprineli ostvarenju ovog plemenitog cilja. Za više informacija o 28. junu i o tome kako da doprinesete našem radu posetite: www.28jun.org

Izjava predsjednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović, organizacija 28.jun

Ja prije svega želim da se zahvalim svim gradjanima Kanade, Njemačke, i drugih zemalja koji su na bilo koji nacin pomogli Republici Srpskoj, a koji vode porijeklo sa ovih prostora.
Njihovu pomoć i podršku nikada necemo zaboraviti. Svi donatori i svi dobrotvori su nama u Republici Srpskoj jednako važni.

Neprocjenjiva je ne samo materijalna pomoć već i moralna podrška koja je svima nama u Srpskoj pokazala da nismo bili sami u teškim vremenima. I zato hvala svima, na svakom evru, na svakom humanitarnom paketu, na svakom gestu i poruci podrške.

Priliv novčanih sredstava i donacija je transparentan i podaci o donatorima nalaze i dostupni su svima na sajtu Vlade Republike Srpske.

Gradjanima na ugroženim podrucijima za vrijem poplava  potrebna je bila svaka moguća pomoć. Na samom početku potrebni su nam bili čamci i helikopteri da bi evakuisali gradjane koji su bili životno ugroženi. Ta faza danas je iza nas.

Mislim da je jako važno da znamo da je preko 70% Republike Srpske pretrpilo oštecenja, da su nam uništeni putevi, mostovi, bolnice, skole, vrtići i da u skladu sa tim ušli smo u fazu obnove Republike Srpske.

Republika Srpska je zemlja puna heroja koji su ne štedeci ni svoj život ni snagu radili sve sto je u njihovoj moći da izvuku ljude iz objekata.
I danas u fazi obnove Republike Srpske nastupamo tražeci da se narodu pomogne i da šansa za novi početak u ekonomskom smislu jer su poplava nanjele veliku štetu koja je u vrijednosti našeg godišnjeg budžeta.

Želim da se zahvalim Vašoj organizaciji 28.jun na angažmanu da prikupite i dostvite pomoć narodu u poplavama  ugroženim područjima u Republici Srpskoj.