Thursday, March 3, 2016

Help a Serbian Family, Receive Free 'Kosovo Je Srbija' Bracelet

Pomozite ovoj srpskoj porodici, a od nas za poklon dobijate „Kosovo je Srbija“ narukvicu

Dragi prijatelji, Pre svega želimo da zahvalimo svima koji su podržali prošlomesečnu akciju pomoći – Jovani i Jovani. Naše volonterke Tamara i Dijana su prošle nedelje zahvaljujući vama isporučile pomoć na dva mesta. Jedna je bila Jovani i njenoj bebi Milici u selu Čukurovac, a druga u selu Subotinac (okolina Aleksinca), gde Jovan sada živi u hraniteljskoj porodici. Jovana i njena beba su dobile 2-mesečnu pomoć u hrani i higijenskim sredstvima, dok smo Jovanu ispunili želju i kupili mu novi bicikl! Ostatak novčanih sredstva, koja su za njih prikupljena a nisu utrošena, biće predata kao pomoć Jovanovim hraniteljima Suzani i Goranu.

Porodica kojoj želimo da pomognemo tokom meseca marta je iz Vlasotinca, siromašnog dela jugoistočne Srbije. Porodica od tri člana, koja se sastoji od oca Bojana (58), i dece Radovana (19) i Sandre (17), nije u stanju da nađe stalan posao, uprkos njihovim neprekidnim naporima. Zbog toga oni su prisiljeni da žive u užasnim uslovima otkad ih je majka ostavila. Kuća u kojoj porodica živi predstavlja opasnost po njihovo zdravlje, jer ne poseduju tekuću ni toplu vodu, kao ni normalan toalet. Za hranu moraju takođe često da zavise od milostinje koju im udele komšije.

Dragi prijatelji, otvorimo svoja srca i budimo velikodušni u milosrđu prema ovoj porodici! Iz zahvalnosti 28. Jun će svakom donatoru koji priloži $25 ili više, poslati na POKLON naše narukvice „Kosovo je Srbija“. Donatori koji prilože ovu sumu mole se da nam na imejl info@28jun.org pošalju broj uplate kako bi im poslali njihov zasluženi poklon.

Donacije se mogu vršiti direktno putem kreditne kartice ili PayPal-a (info@28jun.org) preko ovog linka: https://28jun.org/#donate


Predstojeći skupovi u organizaciji 28. Jun-a:

Perth // March 6
Vancouver // March 12
Toronto // March 20
Edmonton // April 23

Help a Serbian Family, Receive Free 'Kosovo je Srbija' Bracelet

Dear Friends,

We want to thank everyone who supported last month's family - Jovan and Jovana. Our volunteers Tamara and Dijana made 2 deliveries last week to Jovana and her baby Milica in Čukorovac village and to Jovan, who now lives with a foster family, in Subotinac village near Aleksinac. Jovana and her baby received 2 months supply of food and hygiene products, while we granted Jovan's wish and bought him a new bike! All remaining funds will be transferred to Jovan's foster parents Suzana and Goran.

The family we have decided to help this month are from Vlasotince in the impoverished south-east of Serbia. The family of three, father Bojan (58) and children Radovan (19) and Sandra (17) are unable to find full time work despite their best efforts and have lived in dire conditions since the mother walked out on the family. Living in their house is a health hazard, they have no functioning toilet or hot water. For food they are forced to depend on the hand outs of neighbors.

Lets open our hearts and help this family! 28. Jun will send a FREE limited edition 'Kosovo Je Srbija' bracelet to anyone who makes a donation of $25 or more. Please send your receipt number and address to receive your gift to info@28jun.org

Donate directly to this family now via Credit Card or PayPal (info@28jun.org) on this link: https://28jun.org/#donate


Upcoming 28. Jun Events

Perth // March 6
Vancouver // March 12
Toronto // March 20
Edmonton // April 23