Friday, February 5, 2016

Pomozimo dvoje dece koje je majka ostavila a otac umro

Dear friends,

With your help our holiday 'Help Serbian Families' project was a huge success -- however with it came 100s of requests from families in need asking for our help! We feel obliged to help and we have set an ambitious goal of helping 1000 Serbian families this year! In order to achieve this goal, we will organize fundraising events around the world which will enable us to ship large quantities of humanitarian aid to help all the families. Additionally, we will select one family each month who stand out to us as being in extraordinarily dire need and share their story with our supporters.

This month's family is actually two children, brother Jovan and sister Jovana who live in Nis. Their father died in 2014 and shortly after they were abandoned by their mother. Jovana, still underage - got pregnant and delivered a healthy baby girl who now lives with them but suffers immensely as they can't afford basic necessities like diapers, milk, baby food and personal hygiene products. Their rat and snake infested house had their electricity shut off recently due to unpaid bills. In this report you can see the appalling conditions the family lives in (the mother has abandoned the children since the video was made): http://www.prva.rs/web-tv/info/exploziv/17646/exploziv---03042015/54686/kosmar.html

Please accept this invitation to join our cause of helping the less fortunate and donate directly for the family via Credit Card or PayPal (info@28jun.org) on this link: https://28jun.org/#donate

To help organize a fundraiser in your community please contact the regional director for your area:
North America: milodubak@28jun.org | Europe: petargrabez@28jun.org | Australia: dusankabarisic@28jun.org | Asia/Africa/South America: stanadubajic@28jun.org

Upcoming events where you can support us in person:

Serbian Festival - Sydney, Australia - February 6/7 (Use the hashtag ‪#‎SerbFestSyd‬ for a chance to win cool prizes including signed Novak Djokovic merchandise)

Folklore Event - Edmonton, Canada - February 27

Humanitarian Event - Vancouver, Canada - March 12Помозимо двоје сирочића које је мајка напустила, а отац умро

Драги пријатељи,

Захваљујући вашој помоћи наша празнична акција "Помозимо српским породицама" је била веома успешна -- међутим, као последица тог успеха уследиле су на стотине молби других фамилија којима је наша помоћ такође потребна! Осећамо се дужнима да помогнемо, те смо себи задали један велики циљ, а то је да ове године помогнемо 1000 српских породица! Да бисмо постигли тај циљ, организоваћемо хуманитарне акције и друге активности широм света, које ће нам омогућити да пошаљемо велике количине хуманитаре помоћи и поделимо је свим овим породицама. Осим те велике акције, сваког месеца одабраћемо једну фамилију чија је ситуација тако очајна да им је помоћ неопходна одмах и њихову причу ћемо поделити са нашим члановима, дародавцима и свима онима који нас подржавају.

Овог месеца, одабрали смо породицу двоје сирочића, брата Јована и сестре Јоване који живе у Нишу. Њихов отац је умро почетком 2014. г. а недуго затим и мајка их је оставила. Јована, која је још увек била малолетна је остала трудна и родила је здраву девојчицу која сада живи са њима и једнако као и они страшно пати у оскудици јер деца не могу да обезбеде ни оно најосновније, као што су пелене, млеко, храна за бебу и себе и средства за личну хигијену. Њихова кућа је пуна пацова и змија, а струја им је недавно искључена због неплаћених рачуна. У овој видео репортажи можете видети ужасне услове у којима деца живе (репортажа је направљена док је мајка још била са њима). http://www.prva.rs/web-tv/info/exploziv/17646/exploziv---03042015/54686/kosmar.html

Желимо да позовемо све вас да се укључите у акцију скупљања помоћи за ову децу и све сличне њима, давањем прилога путем кредитне карте или PayPal-а (info@28jun.org) преко овог линка: https://28jun.org/#donate

Ако желите да помогнете у организовању акција прикупљања помоћи у својој заједници контактирајте наше регионалне директоре задужене за регион у којем живите:
Северна Америка: milodubak@28jun.org | Eвропа: petargrabez@28jun.org | Aустралија: dusankabarisic@28jun.org | Aзија/Aфрика/Јужна Aмерикa:stanadubajic@28jun.org


Догађаји које смо већ организовали и у којима можете лично учествовати су следећи:

Српски фестивал - Сиднеј, Aустралијa - 6/7. фебруар 2016.г.

Фолклорна манифестација - Eдмонтон, Канада - 27. фебруар 2016.г.

Хуманитарна акција - Ванкувер, Канада - 12. март 2016.г.
28. Jun Shop *Free International Shipping